BERÄTTELSE: Läs om hur rätten till vård realiseras i praktiken

Som studerande utanför EU/EES, Schweiz, Storbritannien och Nordirland

Så här fick Timo bukt på influensan i Chile

Timo ska studera en termin i Chile. Han drabbas av en kraftig influensa som inte vill ge med sig. Timo bokar en tid hos läkaren som ordinerar honom antibiotika och en veckas vila. På slutet av besöket får Timo en faktura av läkaren som han själv måste betala. Han ansöker om ersättning för kostnaderna i samband med läkarbesöket från sin reseförsäkring.


Grunden för Timos rätt till vård

Eftersom Timo studerar utanför EU eller EES, Schweiz, Storbritannien och Nordirland, kan han inte använda det europeiska sjukvårdskortet. Timo bör teckna en reseförsäkring som täcker hans hälso- och sjukvårdskostnader. Annars bör Timo själv betala sjukvårdskostnaderna till fullt belopp, eftersom FPA inte ersätter sjukvårdskostnader utanför EU.

Undantag

Om Timo skulle studera i Québec i Kanada, skulle han på basis av avtalsregleringen mellan Finland och Québec i Kanada om social trygghet ha rätt till hälso- och sjukvård på samma grunder som lokala invånare. Då skulle han få vården till samma pris som lokala invånare. Det är i vilket fall bra för Timo att skaffa sig en reseförsäkring, eftersom den kan täcka till exempel kostnaderna för ett ambulansflyg.

Läs mer