BERÄTTELSE: Läs om hur rätten till vård realiseras i praktiken

Som studerande utanför EU/EES, Storbritannien och Schweiz

Så här fick Timo bukt på influensan i Chile

Timo ska studera en termin i Chile. Han drabbas av en kraftig influensa som inte vill ge med sig. Timo bokar en tid hos läkaren som ordinerar honom antibiotika och en veckas vila. På slutet av besöket får Timo en faktura av läkaren som han själv måste betala. Han ansöker om ersättning för kostnaderna i samband med läkarbesöket från sin reseförsäkring.


Grunden för Timos rätt till vård

Eftersom Timo studerar utanför EU/EES, Storbritannien och Schweiz kan han inte använda det europeiska sjukvårdskortet. Timo bör teckna en reseförsäkring som täcker hans hälso- och sjukvårdskostnader. I annat fall måste Timo betala nästan hela sjukvårdskostnaden helt själv.

Om Timo inte skulle ha tecknat en försäkring och han hade blivit akut sjuk i Chile, hade han kunnat ansöka om FPA-ersättning enligt sjukförsäkringslagen för sin vård. Det betyder att Timo hade fått samma ersättning som han hade fått för ett besök hos en privatläkare i Finland. I praktiken är dessa ersättningar relativt små.

Eftersom Timo ändå skaffade sig en reseförsäkring, får han hela ersättningen för sitt sjukfall av försäkringsbolaget.

Undantag

Om Timo skulle studera i Québec i Kanada, skulle han på basis av avtalsregleringen mellan Finland och Québec i Kanada om social trygghet ha rätt till hälso- och sjukvård på samma grunder som lokala invånare. Då skulle han få vården till samma pris som lokala invånare. Det är i vilket fall bra för Timo att skaffa sig en reseförsäkring, eftersom den kan täcka till exempel kostnaderna för ett ambulansflyg.

Läs mer