BERÄTTELSE: Läs om hur rätten till vård realiseras i praktiken

En olycka under semesterresan utanför Europa

Joonas skoterkrock i Thailand

Joona har hyrt en skoter på sin Thailandssemester och är ute på en åktur. Skoterturen tar en tråkig vändning när Joona kör rakt in i ett potthål i vägen som är i dåligt skick och ramlar av skotern. Joona sträcker sin rygg och skadar sin arm.

Joona förs med ambulans till ett lokalt sjukhus där han är kvar i två dagar, varefter han kan fortsätta semestern. När Joona lämnar sjukhuset betalar han själv alla kostnader för sjukhusvården. Som tur är har han tecknat en reseförsäkring för resan. Joona sparar kvittona för vårdavgifterna och ansöker om ersättning hos sitt försäkringsbolag efter resan.


Grunden för Joonas rätt till vård

Eftersom Finland och Thailand inte har någon överenskommelse om social trygghet, grundar sig Joonas rätt till vård helt på lagstiftningen i Thailand. Utanför EU har Joona ingen automatisk rätt till annat än bara brådskande sjukvård, och i allmänhet ska han själv betala alla vårdkostnader. Joona bör teckna en reseförsäkring.

Joona får alltså inte vård i Thailand med det europeiska sjukvårdskortet och han har inte automatiskt rätt till annan vård än brådskande sjukvård..

Joona har emellertid en reseförsäkring som ersätter samtliga kostnader för sjukhusvården i Thailand. Han får ersättningen direkt från försäkringsbolaget.

Läs mer