BERÄTTELSE: Läs om hur rätten till vård realiseras i praktiken

En olycka under semesterresan utanför Europa

Joonas skoterkrock i Thailand

Joona har hyrt en skoter på sin Thailandssemester och är ute på en åktur. Skoterturen tar en tråkig vändning när Joona kör rakt in i ett potthål i vägen som är i dåligt skick och ramlar av skotern. Joona sträcker sin rygg och skadar sin arm.

Joona förs med ambulans till ett lokalt sjukhus där han är kvar i två dagar, varefter han kan fortsätta semestern. När Joona lämnar sjukhuset betalar han själv alla kostnader för sjukhusvården. Som tur är har han tecknat en reseförsäkring för resan. Joona sparar kvittona för vårdavgifterna och ansöker om ersättning hos sitt försäkringsbolag efter resan.


Grunden för Joonas rätt till vård

Rätten till vård i länder utanför EU/EES, Storbritannien, Schweiz eller Australien baseras på mottagarlandets lagstiftning. Utanför Europa har en EU-medborgare inte automatiskt rätt till annan vård än brådskande sjukvård och oftast måste man betala alla kostnader för vården själv. Det rekommenderas att man tecknar en reseförsäkring.

Joona får alltså inte vård i Thailand med det europeiska sjukvårdskortet och han har inte automatiskt rätt till annan vård än brådskande sjukvård.

Om Joona inte skulle ha haft en reseförsäkring, skulle han kunna ansöka om FPA-ersättning enligt sjukförsäkringslagen för sin vård. Ett akut insjuknande utanför EU/EES, Storbritannien och Schweiz ersätts enligt sjukförsäkringslagen, alltså på motsvarande sätt som FPA ersätter privat hälso- och sjukvård i Finland. I praktiken hade Joona fått samma ersättning som han hade fått för ett besök hos en privatläkare i Finland.

Joona har emellertid en reseförsäkring som ersätter samtliga kostnader för sjukhusvården i Thailand. Han får ersättningen direkt från försäkringsbolaget och försäkringsbolaget ansöker om ersättning enligt sjukförsäkringslagen för honom hos FPA.

Läs mer