Vårdkostnader när du söker vård i Finland

EU- och EES-länderna är skyldiga att ersätta vård som getts i Finland. Andra länder kan ersätta vård som getts i Finland, om behandlingen ingår i landets nationella lagstiftning. Vårdgivaren kan fakturera dig för kostnaderna för vården i förväg som ett så kallat förskott. Förskottet kan högst uppgå till summan av de uppskattade vårdkostnaderna. Du […]

Kostnader för medicinskt nödvändig vård

Om du bor i ett annat nordiskt land kan du även visa upp en identitetshandling. Om du kommer från Storbritannien ska du intyga din rätt till vård antingen med det europeiska sjukvårdskortet beviljat av Storbritannien eller med ett kort, som påminner om det europeiska sjukvårdskortet, som Storbritannien har beviljat personer som omfattas av brexitavtalet. […]

Vårdkostnader i Finland för en patient från utlandet

Inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland uppbärs alltid en lagstadgad klientavgift av patienten. Utöver klientavgiften kan du faktureras för de faktiska vårdkostnaderna, om du har kommit till Finland enkom för att söka vård och inte har ett förhandstillstånd beviljat av ditt bosättningsland (blankett S2) du kommer från ett land utanför EU-/EES, Storbritannien […]

Resor i samband med vård utomlands

Du kan få , om kostnaderna avser resor i samband med sjukvård eller vård vid graviditet eller förlossning i ett EU-/EES-land eller Schweiz kostnaderna enkel väg överstiger självrisken på 25 euro du har betalat alla vårdkostnaderna själv. FPA ersätter resekostnaderna i huvudsak enligt det billigaste färdsättet till den närmaste vårdenheten. FPA ersätter resekostnaderna fram […]

Ersättning för vård utomlands

Förutsättningen för ersättning är i allmänhet att motsvarande vård skulle ha getts inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland eller att den hade varit ersättningsgill hos FPA. Vården som ersätts ska ingå i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. Tjänsteutbudet fastställs av tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården som finns i anslutning till […]