Storbritannien och Nordirland

Hälso- och sjukvårdssystemet Hälsopolitiken i Storbritannien bestäms på riksdelarnas nivå (England, Wales, Skottland och Nordirland). Trots skillnaderna i hur systemen är ordnade, styrs vissa delar av regelverket på hela landets nivå i enlighet med europeiska riktlinjer. Det nationella hälso- och sjukvårdssystemet (NHS) ansvarar för den offentliga hälso- och sjukvården. Alla fyra riksdelar har ett eget […]