Ersättning av resor vid planerad vård utomlands

Om du reser till ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, ersätts resekostnaderna inte. Ansök om . Resor i samband med vård som ges med förhandstillstånd Om FPA har beviljat dig ett förhandstillstånd för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, ersätts resekostnaderna i efterhand från Finland fram […]

Ersättning av resor vid akut insjuknande utomlands

Om du har insjuknat eller behövt vård på grund av graviditet eller förlossning i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, ersätts resekostnaderna till den närmaste vårdenheten i mottagarlandet. Vid sidan av FPA kan även vistelselandet ibland ersätta dina resor upp till självriskandelen, om du har ett europeiskt sjukvårdskort och landets lagstiftning medger reseersättningar. Du kan fråga […]

Resor i samband med vård utomlands

Du kan få , om kostnaderna avser resor i samband med sjukvård eller vård vid graviditet eller förlossning i ett EU-/EES-land eller Schweiz kostnaderna enkel väg överstiger självrisken på 25 euro du har betalat alla vårdkostnaderna själv. FPA ersätter resekostnaderna i huvudsak enligt det billigaste färdsättet till den närmaste vårdenheten. FPA ersätter resekostnaderna fram till […]

Ersättning av resor för patienter från utlandet

Du kan få ersättning från FPA för resekostnader i samband med vård i Finland om du bor stadigvarande eller är sjukförsäkrad i Finland du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Australien och har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland bor stadigvarande i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och Finland […]

Resor i samband med vård i Finland

FPA ersätter resekostnader i samband med vården till klienter bosatta i Finland till klienter bosatta i utlandet som är sjukförsäkrade i Finland eller vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar för till klienter som har rätt till vård i Finland på basis av EU-lagstiftningen eller en internationell överenskommelse. Om du till exempel har fått vård inom den offentliga […]

Resor och transporter

Storleken på den ersättning för resor och transporter som FPA betalar ut påverkas av vilket transportmedel klienten använder, vilken persongrupp hen tillhör och hurdan rätt till vård i Finland hen har. När den person som använder hälsovårdstjänsterna kommer från utlandet, ersätter FPA i vissa situationer transportarrangören för de resekostnader som uppstått i Finland. FPA ersätter […]