Kostnader för rehabilitering utomlands

Om ditt rehabiliteringsbehov har orsakats av en trafikolycka, ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom, ska du fråga om ersättning av kostnaderna med ditt försäkringsbolag. I dessa situationer ersätter FPA inte kostnaderna. Ersättning för rehabilitering utomlands Du kan få ersättning från FPA i efterhand för kostnader för medicinsk rehabilitering i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, […]