Myndigheter och andra aktörer inom hälso- och sjukvården

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira Telefon 0295 209111 (växel) PB 210, 00531 Helsingfors Besöksadress Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors Fax 0295 209 700 www.valvira.fi Avdelningen för privata tillstånd och tillsyn över socialvården Telefon 0295 209 111 (växel) Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi Fax 0295 209704 Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea Telefon 029 522 3602 (växel) […]