Grekland

Hälso- och sjukvårdssystemet Det grekiska nationella hälso- och sjukvårdssystemet tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster via ett nätverk av offentliga aktörer och privata avtalsproducenter inom primärvård, vård på sjukhus och öppenvård. Även om hälso- och sjukvården inom ramen för de nationella vårdförmånerna är kostnadsfri hos vårdgivare i den offentliga sektorn, måste patienten som innehar försäkring betala en […]