Tillgängligheten i webbtjänsten EU-hälsovård.fi är på en god nivå

24.9.2020


Tillgänglighetsdirektivet och den nationella lagstiftningen som följer den kräver att myndigheterna gör digitala tjänster tillgängliga. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har 23.9.2020 publicerat ett tillgänglighetsutlåtande på sin webbplats. Du kan läsa utlåtandet här.

Tillgänglighet är viktigt framför allt för personer med sensoriska begränsningar. Webbtjänsternas goda tillgänglighet gagnar emellertid oss alla – det kan hända att vi i något skede i livet behöver hjälpmedel för att använda webbtjänster. Tillgängliga webbtjänster garanterar att så många som möjligt kan använda webbtjänster så enkelt som möjligt.

Hurdan är en tillgänglig webbtjänst?

En tillgänglig webbtjänst är smidig att använda och dess innehåll, struktur och funktioner är enkla. Detta innebär bland annat följande:

  • till bilder och diagram skapas beskrivande texter för skärmläsningsprogram,
  • man fäster uppmärksamhet vid färger och typsnitt samt
  • presenterar innehåll logiskt och
  • använder ett lättbegripligt språk på webbplatsen.

Hur har tillgängligheten beaktats på webbplatsen EU-hälsovård.fi?

Vi har fäst uppmärksamhet vid tillgängligheten på webbplatsen EU-hälsovård.fi ända sedan tjänsten lanserades. Webbplatsen är anpassad för olika terminalutrustningar, vilket gör att du enkelt kan använda webbplatsen även på en smarttelefon eller en läsplatta. På webbplatsen finns innehåll i lättbegriplig form även för personer med sensoriska begränsningar. Bland annat används text-till-tal-lösningen ReadSpeaker, med vilken du kan lyssna på en uppläsning av texten på webbplatsen. På webbplatsen används sådana kontraster och typsnitt som förenklar webbplatsens användning för till exempel personer med synnedsättning.

Till webbplatsens språkalternativ hör också både finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Du kan enkelt byta mellan de olika språkversionerna via språkmenyn som finns längst upp på varje sida. Utöver detta fäster vi också uppmärksamhet vid att presentera all information så tydligt och logiskt som möjligt.

Tillgänglighetsutlåtandet beskriver nivån på webbplatsens tillgänglighet

Vi publicerade ett tillgänglighetsutlåtande på vår webbplats 23.9.2020. I utlåtandet kan du enkelt läsa om nivån på webbplatsens tillgänglighet och vilka detaljer vi eventuellt fortfarande arbetar med. Vi har kartlagt webbplatsens tillgänglighet i samarbete med vår tekniska partner. Vi uppdaterar tillgänglighetsutlåtandet regelbundet.

Webbplatsen EU-hälsovård.fi utvecklas kontinuerligt och vi arbetar för att främja webbplatsens tillgänglighet även i fortsättningen. Om du har önskemål eller förslag på hur vi kan främja webbplatsens tillgänglighet, kan du skicka oss önskemål och feedback kring webbplatsen via länken Ge respons.

Mer information www.tillganglighetskrav.fi