Studerande – känner du till webbplatsen EU-hälsovård?

2.12.2020

Det är spännande att åka utomlands som utbytesstuderande, för examensstudier eller praktik. Du behöver hitta både bostad och förmånliga flygbiljetter. Samtidigt som du vänjer sig med den nya vardagen är det bra att vara förberedd på överraskningar. Därför är det särskilt viktigt att ta reda på hur hälso- och sjukvården är ordnad i destinationslandet.


Webbplatsen EU-hälsovård.fi, som skapats i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för välfärd och hälsa samt Folkpensionsanstalten, innehåller aktuell information om hälso- och sjukvårdstjänsterna utomlands och i Finland. Webbplatsen upprätthålls av Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Innehållet är tillgängligt på finska, svenska, engelska och delvis på samiska.

För studerande är webbplatsen särskilt nyttig när man planerar praktik, utbytesstudier eller examensstudier utomlands. Du hittar mångsidig information om hur hälso- och sjukvården fungerar i olika länder, om det europeiska sjukvårdskortet och om hur du söker vård. Du kan exempelvis bekanta dig med hälso- och sjukvårdstjänsterna i landet där du ska vistas. Det finns en Kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i samtliga EU- och EES-länder. Du kan kontakta kontaktpunkten om du behöver mer information om hälso- och sjukvården i ett visst land.

Det är lättare att hantera oväntade situationer om man har skaffat sig information om tillgången till vård utomlands i förväg. Innan du åker är det viktigt att ordna upp sådant som rör till exempel den sociala tryggheten, försäkringar och läkemedel. På webbplatsen EU-hälsovård.fi finns ett avsnitt och en checklista för studerande. De hjälper dig att förbereda dig inför resan. Dessutom kan du vid behov få rådgivning om uppsökande av vård, kostnader och rättigheter via e-post från Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Utdrag från webbplatsen för studerande som ska bo utomlands