På webbtjänsten EU-hälsovård.fi får du tillförlitlig information om användningen av hälso- och sjukvårdstjänster – så här ser vi till att innehållet är aktuellt

16.4.2021

Vi utvecklar ständigt webbtjänsten EU-hälsovård.fi. På webbplatsen hittar du tillförlitlig och aktuell information om gränsöverskridande hälso- och sjukvård samt användning av hälso- och sjukvårdstjänster, eftersom vi regelbundet uppdaterar information på webbplatsen. Dessutom ser vi till att webbtjänsten är tillgänglig och vid behov lägger vi till nya avsnitt på webbplatsen.


Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård sprider information om användningen av hälso- och sjukvård i Finland och utomlands. År 2015 öppnade vi webbtjänsten EU-hälsovård.fi som är vår centrala kanal för att informera om dessa ämnen. Till en början hette tjänsten Vårdplatsval.fi, men i slutet av 2019 valde vi ett nytt namn i samarbete med kunder och partner. På webbplatsen hittar du omfattande information om till exempel användningen av hälso- och sjukvård och patientens rättigheter. Vi uppdaterar ständigt webbplatsen EU-hälsovård.fi så att informationen är uppdaterad och användningen så smidig som möjligt. I denna nyhet har vi sammanställt de senaste ändringarna på webbtjänsten som gör webbplatsen alltmer användbar för våra läsare.

Ändringar på gränsöverskridande hälso- och sjukvård sysselsätter

När internationella avtal och lagar om sjukvård ändras måste man lägga till aktuell information om dem på webbplatsen. Till exempel brexit och de nya avtal som följde med det har krävt redigeringsarbete på webbplatsen EU-hälsovård.fi. Dessutom öppnade vi förra året en temasida om coronaviruset, där du får information om anvisningar för pandemin. Dessutom finns det nu ett avsnitt för exempelhistorier på webbplatsen, vilket hjälper våra läsare att se hur rätten till vård förverkligas i praktiken. Genom exempel kan du bekanta dig med hur du får sjukvård i olika gränsöverskridande situationer.

En del av uppdateringen är kontinuerligt och regelbundet. Vi kommer till exempel att se till att informationen enligt land är aktuell genom att kontrollera och korrigera den varje år. Också  prisuppgifter inom den privata hälso- och sjukvården uppdateras alltid på våren.

Vi uppmärksammar tillgängligheten på webbplatsen

Syftet med tillgängligheten är att så många som möjligt kan använda webbtjänsten på ett smidigt sätt, och till exempel besökare med sensoriska begränsningar tas i beaktande. Som det har konstaterats i vår senaste nyhet är tillgängligheten i webbtjänsten på en god nivå. Under 2020 förnyade vi till exempel webbtjänstens färgkarta för att uppfylla tillgänglighetskraven. Vi fäster också ständigt uppmärksamhet på att EU-hälsovården.fi är lätt tillgänglig även för skärmläsningsprogram.

I januari publicerade kontaktpunkten också den första delen av de förnyade sidorna på teckenspråk på webbtjänsten EU-hälsovård.fi. Du kan se videorna på både finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Vi kommer att fortsätta att förnya avsnitt på teckenspråk under hösten.

Målet är ett tydligt språk

Under februari–mars har vi gjort omfattande redigering av språket på webbplatsen. De redigerade avsnitten är Hälso- och sjukvårdstjänster utomlands samt Till Finland för vård. Att använda ett tydligt språk på webbtjänsten är även kopplat till tillgänglighet, och vi vill kommunicera på ett språk som är så begripligt som möjligt.

EU-hälsovård.fi ingår i rådgivningstjänsten Ditt Europa

I vår webbtjänst hittar du nu logotypen Your Europe som leder dig till webbplatsen Ditt Europa. Detta är en webbplats som drivs av Europeiska kommissionen och som håller på att utvecklas. Där samlas omfattande information till EU-medborgare som planerar att flytta eller reser till ett annat EU-land. EU-hälsovård.fi ingår i denna europeiska portal, till vilken information har länkats från vår webbplats.

Hur kan vi förbättra vår webbtjänst?

Vi tar gärna emot kommentarer om vår webbplats så att vi kan utveckla den ännu bättre. Ge oss feedback om du har några idéer eller önskningar!