Kanta.fi: Nu kan man skaffa läkemedel från Polen med ett finländskt elektroniskt recept

10.1.2023

Användningen av finländska recept i Europa utvidgas steg för steg. Nu ingår också Polen i systemet.


I Polen kan mediciner expedieras från så gott som alla apotek med ett finländskt recept. På motsvarande sätt kan polska elektroniska recept användas för att köpa läkemedel från Finland. Förutom från Polen kan man med ett finländskt recept köpa läkemedel i Estland, Portugal och Kroatien.

Checklista för dig som ska köpa receptbelagda läkemedel med ett finländskt elektroniskt recept

Det lönar sig att notera följande innan du besöker ett apotek utomlands:

  • Ta med dig ditt pass eller identitetskort till apoteket.
  • FPA-ersättning för läkemedelsköp utomlands kan sökas elektroniskt i efterskott i E-tjänsten MittFPA.
  • Utomlands kan du inte köpa narkotiska läkemedel eller läkemedel som påverkar det centrala nervsystemet, dvs. HCI-läkemedel, utan för det krävs ett recept i original.
  • I Portugal och Polen inkluderas nya apotek stegvis i systemet, så du bör kontrollera på förhand om det apotek du har valt tar emot europeiska elektroniska recept.
  • Du kan köpa läkemedel endast med ett eget recept. Det är inte möjligt att köpa läkemedel för en annan vuxens eller en minderårig persons räkning.

Det europeiska elektroniska receptet underlättar läkemedelsbehandlingen under resor

Målet med det europeiska elektroniska receptet är att säkerställa en fortlöpande vård och säker läkemedelsbehandling för medborgare som reser i Europa. Om en person behöver läkemedel under en vistelse i ett annat europeiskt land kan han eller hon köpa dem på apoteket i landet i fråga.

Med hjälp av gemensamma elektroniska tjänster kan receptuppgifterna förmedlas tryggt och effektivt. Ett europeiskt elektroniskt recept stöder också hanteringen av patientens medicinering som helhet.

Finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.