Internationella studerandenas rätt att använda tjänsterna inom studerandehälsovården i Finland ändras från och med 1.1.2021

18.12.2020

Lagändringen som träder i kraft 1.1.2021 gällande Studenternas hälsovårdsstiftelses (SHVS) tjänster medför ändringar till internationella studerandenas rätt att använda SHVS tjänster. Du kan använda tjänsterna i fortsättningen om du avlägger examen vid en yrkeshögskola eller universitet och du har anmält dig som närvarande för terminen. Om du kommer till Finland som utbytesstudent har du inte rätt att använda SHVS tjänster.   


Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) ordnar från och med 1.1.2021 tjänsterna inom studerandehälsovården förutom till studerande vid universitet, även till studerande vid yrkeshögskolor. Du kan använda SHVS tjänster om du avlägger examen vid en yrkeshögskola eller universitet och har anmält dig som närvarande för terminen. Varje högskolestuderande som har rätt att använda SHVS tjänster betalar en hälsovårdsavgift till FPA. Observera att du är skyldig att betala avgiften även om du avlägger din examen på distans från utlandet, om du har anmält dig som närvarande för terminen. SHVS erbjuder även elektroniska tjänster och tjänster på distansmottagningen som studeranden som är bosatta utomlands kan använda. Du hittar mer information om betalning av avgiften på FPA:s webbplats.

Om du kommer till Finland som studerande från ett EU-/EES-land, Schweiz, Australien eller Québec i Kanada får du även vård inom den offentliga hälso- och sjukvården och ersättning från FPA för kostnader för vård inom den privata hälso- och sjukvården samt för läkemedels- och sjukresekostnader.

Kommunernas hälsovårdssektor ansvarar för en stor del av utbytesstudenternas hälso- och sjukvård

Om du kommer till Finland som utbytesstudent har du inte rätt att använda SHVS tjänster. Kommunernas offentliga hälsovårdssektor ansvarar för hälso- och sjukvården för de utbytesstudenter vid yrkeshögskolor och universitet som kommer från följande länder:

  • Utbytesstudenter från EU-/EES-länderna och Schweiz.
  • Studerande från Storbritannien om de har ett intyg över rätt till vårdförmåner som Storbritannien utfärdar för studerande. På kortet ska Finlands landskod (FI) vara angivet.
  • Utbytesstudenter som bor i Australien och som är sjukförsäkrade i Australien.
  • Utbytesstudenter från provinsen Québec i Kanada.

Du kan påvisa din rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården på följande sätt:

  • Om du kommer från ett EU-/EES-land eller Schweiz ska du visa upp ditt europeiska sjukvårdskort.  Skaffa kortet från din egen sjukförsäkringsinrättning innan du kommer till Finland.
  • Om du kommer från Storbritannien och har ett intyg över rätt till vårdförmåner som Storbritannien utfärdar för studerande ska du visa upp intyget för vårdgivaren. På kortet ska Finlands landskod (FI) vara angivet.
  • Om du kommer från ett annat nordiskt land kan du påvisa din rätt till vård även med en officiell identitetshandling.
  • Om du kommer från Australien ska du visa upp ditt australiska pass eller ett pass från något annat land av vilket din obegränsade rätt att bo i Australien framgår.
  • Om du kommer från Québec i Kanada ska du registrera intyget som din egen sjukförsäkringsinstitution har utfärdat hos FPA. FPA utfärdar dig ett intyg med vilket du påvisar din rätt till vård inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Om du kommer från något annat land än de ovan nämnda länderna eller områdena har du inte rätt att använda tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården, med undantag för brådskande vård. Skaffa dig en privat försäkring för sjukvårdskostnader med vilken du kan använda de privata hälso- och sjukvårdstjänsterna i Finland.  Även för utbytesstudenter som omfattas av den offentliga hälso- och sjukvården rekommenderas tecknande av en försäkring för sjukvårdskostnader som vid behov täcker mer omfattande vård än vad som den offentliga hälso- och sjukvården ger (t.ex. längre sjukhusperioder, utskrivning).