Bekanta dig med vanliga frågor om gränsöverskridande hälso- och sjukvård

21.9.2022

Vad är det europeiska sjukvårdskortet? Kan ett e-recept användas utomlands? Kan jag få ersättningar om jag söker mig till planerad vård utomlands? Du hittar svaren på dessa och många andra frågor under det nyligen uppdaterade avsnittet Vanliga frågor på webbplatsen EU-hälsovård.fi.


På sidan Vanliga frågor om gränsöverskridande hälso- och sjukvård hittar du svar på frågor kring till exempel att söka sig till vård, läkemedel, det europeiska sjukvårdskortet och ersättningar för vård utomlands. Svaren är kortfattade och tydliga och hänvisar dig vid behov till ett avsnitt på webbplatsen där svaret på din fråga förklaras närmare. Med andra ord lönar det sig att läsa de vanliga frågorna om du behöver svar på någon specifik fråga kring internationell sjukvård.

Vi på kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård hjälper våra klienter också via e-post. Vid uppdateringen av avsnittet Vanliga frågor tog vi med sådana frågor som ofta ställs till oss i kundtjänsten.

Människor är intresserade av flytt och resor

Vår kundtjänst får ofta frågor om flytt. Till exempel är studerande intresserade av hur de får sjukvård under utbytesstudierna. Det är en överraskning för många att permanent flytt utomlands ofta innebär att man i framtiden inte längre omfattas av den finländska socialförsäkringen. Vi lade därför till sidan Sjukvård vid flytt i avsnittet Vanliga frågor.

Våra klienter ställer oss ofta frågor om ersättning för resekostnader för vård utomlands. Många är intresserade av om man kan få en förflyttning mellan sjukhus (t.ex. med ambulanshelikopter) från utlandet till Finland med det europeiska sjukvårdskortet. Nu finns det ett avsnitt om resor på sidan Vanliga frågor där det framgår att kostnaderna för förflyttning mellan sjukhus oftast betalas av patienten själv.

Funderingar över användningen av utländska recept

Vår kundtjänst svarar ofta på frågor kring läkemedel. Våra klienter är särskilt intresserade av hur man använder utländska recept. Många vet inte att apotek vanligen accepterar recept som skrivits inom EU så länge som receptet innehåller all nödvändig information.

Våra klienter funderar över hur man köper läkemedel eller tar med sig dem till ett annat land, när avsikten är att vistas utomlands en längre period. Också på dessa vanliga frågor hittar du svar i avsnittet Läkemedel och recept.

Du når kontaktpunkten också via e-post

Om du inte hittar informationen som du söker i avsnittet Vanliga frågor eller någon annanstans på vår webbplats, når du oss också på yhteyspiste@kela.fi Vi ger allmän rådgivning i frågor kring gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Vi hjälper såväl privatpersoner som hälso- och sjukvårdsexperter. Vi behandlar inte ansökningar eller personuppgifter.