Patientens fortsatta vård


  1. Hur ordnas eftervården vid till exempel en operation, om patienten har fått vård utomlands?

När patienten kommer hem till Finland ska han eller hon kontakta sin egen hälsovårdscentral för att avtala om fortsatt vård. Man kan preliminärt avtala om fortsatt vård även innan man söker vård utomlands. I Finland ges den fortsatta vården alltid enligt finländska vårdprinciper.

Det ömsesidiga erkännandet av recept, som grundar sig på bestämmelserna i patientdirektivet, gör det möjligt att köpa läkemedel som ordinerats i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz på ett apotek i Finland. En förutsättning är att läkemedlet får säljas i Finland.

  1. Vem ansvarar för den fortsatta vården och kostnaderna vid eventuella komplikationer om personen har fått vård utomlands?

En patient som fått vård utomlands ska ha tillgång till samma medicinska uppföljning som om patienten hade fått vård i Finland. Patientens fortsatta vård ska ordnas och eventuella komplikationer skötas enligt samma principer som om vården hade getts i Finland.