Frågor gällande Åland


  1. Vem fattar beslut om beviljande av förhandstillstånd om en patient som bor på Åland ansöker om tillstånd för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz?

Beslut om en patients ansökan om förhandstillstånd har sedan början av år 2014 fattats av FPA. Man kan ansöka om förhandstillstånd hos FPA med blankett SV 129. FPA begär ett bindande utlåtande av Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), som ansvarar för patientens vård. Om ansökan om förhandstillstånd lämnas in till Ålands hälso- och sjukvård överlämnar denna instans ansökan till FPA tillsammans med sitt utlåtande.

  1. Om en patient med stöd av patientdirektivet söker vård inom Ålands hälso- och sjukvård, men sjukvårdsdistriktet inte kan erbjuda den vård som behövs, kan man då vägra att ta emot patienten?

Ålands hälso- och sjukvård behöver inte ta emot en patient om den vård som behövs inte finns att få på Åland.

  1. När och i vilka situationer ska Ålands hälso- och sjukvård kunna uppge vad motsvarande vård skulle kosta om ÅHS producerade vården själv?

FPA begär uppgifter om vårdkostnaderna av ÅHS då en person som är bosatt på Åland och söker ersättning plötsligt har insjuknat i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och där själv har betalat kostnaderna för vården. Uppgiften behövs eftersom FPA ersätter kostnaderna enligt vad motsvarande vård hade kostat inom ÅHS.

  1. Om en patient som vårdas med stöd av patientdirektivet råkar ut för en patientskada på Åland och måste skickas för fortsatt vård, skickas patienten då till Finland eller Sverige för vård? Vem ansvarar för patientens vårdkostnader i detta fall?

Patienten ska i första hand skickas för fortsatt vård till närmaste verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland där den vård som patienten behöver finns att få. Ersättningsansvaret för vårdkostnaderna fastställs utifrån om det är fråga om kostnader för brådskande eller icke-brådskande vård.