Turistresor och coronaviruset

Många funderar på hur man ska få vård om man insjuknar i coronaviruset under resan. Bekanta dig i förväg med anvisningarna i olika länder, villkoren i din reseförsäkring samt dina rättigheter till vård i olika länder. Kom ihåg anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd under resan och eventuella karantänanvisningar när du återvänder. Observera att situationen med coronaviruset fortfarande är dålig i många länder, så resandet bör noga övervägas.


Under resan

Följ god hand- och hosthygien samt säkerhetsavstånd

Följ anvisningar från lokala myndigheter

Ta med dig det europeiska sjukvårdskortet till EU- och EES-länder samt Schweiz och Storbritannien.

Före resan

 1. Beställ det kostnadsfria europeiska sjukvårdskortet i god tid före semestern. Kontrollera vad din reseförsäkring omfattar.
 2. Bekanta dig med aktuella resemeddelanden och gör en reseanmälan. Kontrollera mottagarlandets och Finlands anvisningar om gränsövergång och karantän.
 3. Bekanta dig med anvisningarna från flygplatser, terminaler, transportmedel, researrangörer och lokala myndigheter. Exempelvis har det samlats länkar i UM:s resemeddelanden till lokala myndigheters webbplatser.
 4. Kontrollera om det finns en coronavirusapplikation i destinationslandet. Applikationen meddelar dig om du har exponerats för coronaviruset. Observera att Coronablinkern fungerar numera även i flera europeiska länder.
 5. Bekanta dig med checklistan för resenärer samt landspecifik information om hälso- och sjukvård i olika länder.
 6. Var beredd på att du kan fastna i utlandet. Beakta en eventuell förlängning av resan ekonomiskt och till exempel genom tillräckligt med läkemedel.

Om du blir sjuk med coronavirus utomlands

Med det europeiska sjukvårdskortet får du medicinskt nödvändig vård i EU- och EES-länderna samt Schweiz och Storbritannien. Med medicinskt nödvändig vård avses vård som inte kan vänta till att du återvänt hem. Vårdbehovet bedöms av den behandlande läkaren. Genom att visa upp kortet får du vården till samma pris som lokala invånare. Det europeiska sjukvårdskortet täcker också vård på grund av sjukdom som orsakats av coronaviruset. I ett land som tillämpar WHO:s internationella hälsoregelverk bör resenären få kostnadsfri vård för sjukdom orsakad av coronavirus.

 • Om du reser i Norden, får du vård mot lokal klientavgift när du visar ditt pass eller en officiell identitetshandling. I Norden kan även det europeiska sjukvårdskortet användas.
 • Om du reser i Australien får du vård genom att visa upp ditt FPA-kort och passet.

Vid resor i alla andra länder ska du vara beredd att betala samtliga vårdkostnader själv. Om du omfattas av det finländska socialskyddet kan du i efterhand ansöka om FPA-ersättningar för vård som du betalat själv. Observera att ersättningarna inte är särskilt stora.

Det är tillrådligt att alltid teckna en reseförsäkring för resan. Försäkringen kan ersätta kostnaderna om du till exempel måste transporteras hem med ambulansflyg. Kontrollera noga omfattningen av din reseförsäkring.

På grund av coronapandemin kan det finnas skillnader i tillgången på vård i olika länder.

Om du blir sjuk med coronavirus i Finland

Om du i Finland får symtom som passar in på coronavirus ska du ringa hälsocentralen på din vistelseort. Du kan också göra en symtombedömning på omaolo.fi. Gå inte till hälsocentralen innan du har fått anvisningar från hälsovården om hur du ska göra. Var och en har rätt att få brådskande vård i Finland oberoende av vilket land man kommer från.

Om du har din hemkommun i Finland eller ett intyg över rätt till vård eller om du är turist får du vård och undersökningar vid sjukdom orsakad av coronaviruset kostnadsfritt.

 • Om du bor i ett EU- eller EES-land eller Schweiz ska du visa upp det europeiska sjukvårdskortet eller det europeiska sjukvårdskortet för pensionstagare, som beviljats av FPA.
 • Om du bor i Storbritannien eller Nordirland, ska du visa upp det europeiska sjukvårdskortet, ”Citizens Rights”-kortet eller GHIC-kortet (Global Health Insurance Card).
 • Om du bor i ett nordisk land eller i Australien kan du även visa upp ditt pass. Om du bor i ett nordiskt land kan du även visa upp en officiell identitetshandling.
 • Om du har ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, som beviljats av FPA (till exempel personer som arbetar i Finland), visa upp det.
 • Om du inte har något intyg över rätt till vårdförmåner men är i Finland som turist, berätta inom hälsovården att du är på en tillfällig eller kortvarig resa i Finland.

För andra persongrupper är sjukvården avgiftsbelagd i Finland. Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar dock att kommunerna avstår från att debitera kostnader för undersökning och brådskande vård på grund av coronavirusinfektion i fråga om personer som inte har hemkommun i Finland, ett intyg över rätt till vårdförmåner eller som inte är i Finland som turister. Fråga om avgiften i den kommun där du får vård.

Om du inte är säker på om du har rätt att få hälsovårdstjänster i Finland kan du kontakta FPA:s center för internationella ärenden.

Institutet för hälsa och välfärd informerar om coronavirussituationen i Finland och om rekommendationerna. Med applikationen Coronablinkern får du en avisering i din mobil om applikationen bedömer att du har exponerats för coronaviruset. Applikationen finns på finska, svenska och engelska. Vid tjänsten FINENTRY får du information om och anvisningar för coronavirustestningar och frivillig karantän.

Coronavirustest för en symtomfri person

Om du som symtomfri vill ha ett coronavirustest (till exempel på uppmaning av ett flygbolag), måste du i regel själv betala testet. Praxis för provtagning kan variera och därför ska du kontrollera med den som erbjuder testet om du får testet och till vilket pris. Till exempel kan det finnas variationer mellan kommunerna gällande vilka som får testet och till vilket pris. Även den privata hälso- och sjukvården erbjuder coronavirustester.

Om provtagningsbehovet inte beror på sjukdom kan du inte få FPA-ersättning för ett coronatest inom den privata hälso- och sjukvården. Information om coronavirusprovtagning på Helsingfors-Vanda flygplats finns här.

Coronavirusvaccin

Coronavirusvaccinet erbjuds alla som bor i Finland. Kommunernas uppgift är att arrangera vaccineringarna inom sina egna områden. Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att kommunerna skulle även vaccinera personer som inte har en hemkommun i Finland mot coronaviruset. Rekommendationen om vaccination gäller dock inte dem som besöker Finland bara en kort tid. Även personer utan hemkommun får vaccinet i enlighet med den nationella vaccineringsordningen. Kontakta din hemkommun direkt för att kontrollera din rätt till vaccin och tur att få det. Om du bor utomlands ska du i princip få coronavaccin i det land du bor i.

EU:s coronavaccinationsintyg

I Finland används EU:s coronavaccinationsintyg (EU Digital COVID-19 Certificate) som du kan få i Mina Kanta. I det kostnadsfria intyget finns informationen på finska, svenska och engelska. EU:s coronavaccinationsintyg syftar till att underlätta den gränsöverskridande rörelsen och den säkra förflyttningen inom EU. I varje fall lönar det sig att ta reda på kraven för inresa i förväg. Dessutom finns EU:s gemensamma intyg om tillfrisknande från covid-19 samt covid-19-test i Mina Kanta.

Om du inte kan använda Mina Kanta, får du EU:s coronavaccinationsintyg som utskrift från den offentliga hälso- och sjukvården.

Du kan bara få intyget om coronavaccination i Finland om vaccinet har getts i Finland. Om du har fått vaccinet i ett annat EU-land ska det landet bevilja dig EU:s coronavaccinationsintyg. Om du har fått den första vaccindosen utomlands och den andra i Finland, kan du få intyget till Mina Kanta. Kom ihåg att lämna in dokumentation om din vaccination som getts i ett annat land till den offentliga hälso- och sjukvården.

Om du vill veta hur din coronavaccination i Finland registreras i ett annat land, ska du kontakta hälso- och sjukvården eller kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i det landet.