Turistresor och coronaviruset

Många funderar på hur man ska få vård om man insjuknar i coronaviruset under resan. Bekanta dig i förväg med anvisningarna i olika länder, villkoren i din reseförsäkring samt dina rättigheter till vård i olika länder. Kom ihåg anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd och karantänanvisningar.


Under resan

Följ god hand- och hosthygien samt säkerhetsavstånd

Följ anvisningar från lokala myndigheter

Ta med dig det europeiska sjukvårdskortet till EU- och EES-länder samt Schweiz och Storbritannien.

Före resan

 1. Beställ det kostnadsfria europeiska sjukvårdskortet i god tid före semestern. Kontrollera vad din reseförsäkring omfattar.
 2. Bekanta dig med aktuella resemeddelanden och gör en reseanmälan. Kontrollera mottagarlandets och Finlands anvisningar om gränsövergång och karantän.
 3. Bekanta dig med anvisningarna från flygplatser, terminaler, transportmedel, researrangörer och lokala myndigheter. Exempelvis har det samlats länkar i UM:s resemeddelanden till lokala myndigheters webbplatser.
 4. Bekanta dig med checklistan för resenärer samt landspecifik information om hälso- och sjukvård i olika länder.
 5. Var beredd på att du kan fastna i utlandet. Beakta en eventuell förlängning av resan ekonomiskt och till exempel genom tillräckligt med läkemedel.

Om du blir sjuk med coronavirus utomlands

Med det europeiska sjukvårdskortet får du medicinskt nödvändig vård i EU- och EES-länderna samt Schweiz och Storbritannien. Med medicinskt nödvändig vård avses vård som inte kan vänta till att du återvänt hem. Vårdbehovet bedöms av den behandlande läkaren. Genom att visa upp kortet får du vården till samma pris som lokala invånare. Det europeiska sjukvårdskortet täcker också vård på grund av sjukdom som orsakats av coronaviruset.

 • Om du reser i Norden, får du vård mot lokal klientavgift när du visar ditt pass eller en officiell identitetshandling. I Norden kan även det europeiska sjukvårdskortet användas.
 • Om du reser i Australien får du vård genom att visa upp ditt FPA-kort och passet.

Vid resor i alla andra länder ska du vara beredd att betala samtliga vårdkostnader själv.

Det är tillrådligt att alltid teckna en reseförsäkring för resan. Försäkringen kan ersätta kostnaderna om du till exempel måste transporteras hem med ambulansflyg. Kontrollera noga omfattningen av din reseförsäkring.

På grund av coronapandemin kan det finnas skillnader i tillgången på vård i olika länder.

Om du blir sjuk med coronavirus i Finland

Om du i Finland får symtom som passar in på coronavirus ska du ringa hälsocentralen på din vistelseort. Du kan också göra en symtombedömning på omaolo.fi. Gå inte till hälsocentralen innan du har fått anvisningar från hälsovården om hur du ska göra. Var och en har rätt att få brådskande vård i Finland oberoende av vilket land man kommer från.

Om du har din hemkommun i Finland eller ett intyg över rätt till vård får du vård och undersökningar vid sjukdom orsakad av coronaviruset kostnadsfritt.

 • Om du bor i ett EU- eller EES-land eller Schweiz ska du visa upp det europeiska sjukvårdskortet eller det europeiska sjukvårdskortet för pensionstagare, som beviljats av FPA.
 • Om du bor i Storbritannien eller Nordirland, ska du visa upp det europeiska sjukvårdskortet, ”Citizens Rights”-kortet eller GHIC-kortet (Global Health Insurance Card).
 • Om du bor i ett nordisk land eller i Australien kan du även visa upp ditt pass. Om du bor i ett nordiskt land kan du även visa upp en officiell identitetshandling.
 • Om du har ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, som beviljats av FPA (till exempel personer som arbetar i Finland), visa upp det.

För andra persongrupper är sjukvården avgiftsbelagd i Finland. Fråga om avgiften i det välfärdsområde där du får vård.

Om du inte är säker på om du har rätt att få hälsovårdstjänster i Finland kan du kontakta FPA:s center för internationella ärenden.

Institutet för hälsa och välfärd informerar om coronavirussituationen i Finland och om rekommendationerna. Vid tjänsten FINENTRY får du information om och anvisningar för coronavirustestningar.

Coronavirustest för en symtomfri person

Om du som symtomfri vill ha ett coronavirustest (till exempel på uppmaning av ett flygbolag), måste du i regel själv betala testet. Praxis för provtagning kan variera och därför ska du kontrollera med den som erbjuder testet om du får testet och till vilket pris. Till exempel kan tillgången till test och priserna variera mellan olika orter. Även den privata hälso- och sjukvården erbjuder coronavirustester.

Information om coronavirusprovtagning på Helsingfors-Vanda flygplats finns på Finavia sidor.

Coronavirusvaccin

Coronavirusvaccinet erbjuds alla som bor i Finland. Det är välfärdsområdenas uppgift att arrangera vaccineringarna inom sina områden. Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att välfärdsområdena även ska vaccinera personer som inte har en hemkommun i Finland mot coronaviruset. Rekommendationen om vaccination gäller dock inte dem som besöker Finland bara en kort tid. Även personer utan hemkommun får vaccinet i enlighet med den nationella vaccineringsordningen. Kontakta det välfärdsområde där du vistas direkt och kontrollera din rätt till coronavaccination. Om du bor utomlands ska du i princip få coronavaccin i det land du bor i.

Coronavaccinationsintyg

I Finland används coronavaccinationsintyg (EU Digital COVID-19 Certificate) som du kan få i Mina Kanta. I det kostnadsfria intyget finns informationen på finska, svenska och engelska. Coronavaccinationsintyg syftar till att underlätta den gränsöverskridande rörelsen och den säkra förflyttningen inom EU. Dessutom finns EU:s gemensamma intyg om tillfrisknande från covid-19 samt covid-19-test i Mina Kanta.

Om du inte kan använda Mina Kanta, får du coronavaccinationsintyg som utskrift från den offentliga hälso- och sjukvården. Praxis varierar från kommun till kommun, så följ din kommuns webbplats och information om ärendet.

Om du har fått vaccin mot covid-19 utomlands, bör du få coronavaccinationsintyget från landet i fråga. Om du har fått vaccinationsserien i olika länder, får du intyget från det land där den andra dosen gavs. Om du vill veta hur du kan vaccinera dig mot covid-19 utomlands eller få ett covidintyg utomlands, kontakta hälsovården, aktörer som ger intyget eller kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård i mållandet.

Ta även del av aktuella anvisningar på Kanta.fi och vanliga frågor och svar om vacciner som tas utomlands och coronavaccinationsintyget.