Turistresor och coronaviruset

Många funderar på hur man ska få vård om man insjuknar i coronaviruset under resan. Bekanta dig i förväg med anvisningarna i olika länder, villkoren i din reseförsäkring samt dina rättigheter till vård i olika länder. Kom ihåg anvisningarna om hygien och säkerhetsavstånd under resan och eventuella karantänanvisningar när du återvänder.


Under resan

Följ god hand- och hosthygien samt säkerhetsavstånd

Följ anvisningar från lokala myndigheter

Ta med dig det europeiska sjukvårdskortet till EU- och EES-länder samt Schweiz

Före resan

 1. Beställ det kostnadsfria europeiska sjukvårdskortet i god tid före semestern
 2. Kontrollera vad din reseförsäkring omfattar
 3. Bekanta dig med aktuella resemeddelanden och gör en reseanmälan
 4. Kontrollera mottagarlandets och Finlands anvisningar om gränsövergång och karantän
 5. Bekanta dig med anvisningarna från flygplatser, terminaler, transportmedel och researrangörer
 6. Bekanta dig med anvisningarna från lokala myndigheter. Exempelvis har det samlats länkar i UM:s resemeddelanden till lokala myndigheters webbplatser.
 7. Spara kontaktuppgifterna till en anhörig i din telefon under förkortningen ICE (In Case of Emergency)
 8. Kontrollera om det finns en coronavirusapplikation i destinationslandet. Applikationen meddelar dig om du har exponerats för coronaviruset.
 9. Skriv ut recepten för de läkemedel som du behöver på Mina Kanta-sidorna
 10. Bekanta dig med landspecifik information om hälso- och sjukvårdstjänsterna i olika länder
 11. Var beredd på att du kan fastna i utlandet. Beakta en eventuell förlängning av resan ekonomiskt och till exempel genom tillräckligt med läkemedel.

Om du blir sjuk med coronavirus utomlands

Med det europeiska sjukvårdskortet får du medicinskt nödvändig vård i EU- och EES-länderna samt Schweiz. Med medicinskt nödvändig vård avses vård som inte kan vänta till att du återvänt hem. Vårdbehovet bedöms av den behandlande läkaren. Genom att visa upp kortet får du vården till samma pris som lokala invånare. Det europeiska sjukvårdskortet täcker också vård på grund av sjukdom som orsakats av coronaviruset. I ett land som tillämpar WHO:s internationella hälsoregelverk bör resenären få kostnadsfri vård för sjukdom orsakad av coronavirus.

 • Om du reser i Storbritannien och Nordirland*, får du vård mot lokal klientavgift när du visar ditt pass. I Norden kan utöver pass en officiell identitetshandling användas. I dessa länder kan även det europeiska sjukvårdskortet användas.
 • Om du reser i Australien får du vård genom att visa upp ditt FPA-kort och passet.

Vid resor i alla andra länder ska du vara beredd att betala samtliga vårdkostnader själv. Om du omfattas av det finländska socialskyddet kan du i efterhand ansöka om FPA-ersättningar för vård som du betalat själv. Observera att ersättningarna inte är särskilt stora.

Det är tillrådligt att alltid teckna en reseförsäkring för resan. Försäkringen kan ersätta kostnaderna om du till exempel måste transporteras hem med ambulansflyg. Kontrollera noga omfattningen av din reseförsäkring.

På grund av coronapandemin kan det finnas skillnader i tillgången på vård i olika länder.

Om du blir sjuk med coronavirus i Finland

Om du i Finland får symtom som passar in på coronavirus ska du ringa hälsocentralen på din vistelseort. Du kan också göra en symtombedömning på omaolo.fi. Gå inte till hälsocentralen innan du har fått anvisningar från hälsovården om hur du ska göra. Var och en har rätt att få brådskande vård i Finland oberoende av vilket land man kommer från.

Om du har en hemkommun i Finland, intyg över rätt till vårdförmåner eller om du är en resenär, får du kostnadsfri vård för sjukdom orsakad av coronavirus.

 • Om du bor i ett EU- eller EES-land eller Schweiz ska du visa upp det europeiska sjukvårdskortet eller det europeiska sjukvårdskortet för pensionstagare, som beviljats av FPA.
 • Om du bor i Australien, Storbritannien eller Nordirland* kan du även visa upp ditt pass. Om du bor i ett nordiskt land kan du även visa upp en officiell identitetshandling.
 • Om du har ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland, som beviljats av FPA (till exempel personer som arbetar i Finland), visa upp det.
 • Om du inte har något intyg över rätt till vårdförmåner men är i Finland som turist, berätta inom hälsovården att du är på en tillfällig eller kortvarig resa i Finland.

För andra persongrupper är sjukvården avgiftsbelagd i Finland. Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar dock att kommunerna avstår från att debitera kostnader för undersökning och brådskande vård på grund av coronavirusinfektion i fråga om personer som inte har hemkommun i Finland, ett intyg över rätt till vårdförmåner eller som inte är i Finland som turister. Fråga om avgiften i den kommun där du får vård.

Om du inte är säker på om du har rätt att få hälsovårdstjänster i Finland kan du kontakta FPA:s center för internationella ärenden.

Institutet för hälsa och välfärd informerar om coronavirussituationen i Finland och om rekommendationerna. Med applikationen Coronablinkern får du en avisering i din mobil om applikationen bedömer att du har exponerats för coronaviruset. Applikationen finns på finska, svenska och engelska.

*I Storbritannien och Nordirland följs samma regler som i EU-länder fram till slutet av 2020. Efter detta kan situationen förändras beroende på Brexit-förhandlingarna.