Vårdenhetsval.fi presenteras på evenemanget TERVE-SOS 2017 4–5.5.2017

3.5.2017


Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård presenterar webbplatsen Vårdenhetsval.fi på Finlands största utbildningsevenemang inom social- och hälsovården, TERVE-SOS, som ordnas i Mässcentret i Helsingfors 4–5.5.2017. Sakkunniga hos FPA som är insatta i frågor som gäller social- och hälsovårdsreformen besöker också vår monter.

Informationspaket för medborgare och vårdpersonal

Webbplatsen Vårdenhetsval.fi innehåller ett digert informationspaket om valfriheten inom hälso- och sjukvården. Här hittar medborgare, anställda inom hälso- och sjukvården samt myndigheter information om patientens rättigheter, ersättning av vårdkostnader och om användningen av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands.

– För vårdpersonalen finns det separata sidor med information t.ex. om vård för patienter från utlandet, om fakturering av vårdkostnader och om möjligheten att skicka patienter utomlands för vård, berättar Marika Lahtivirta, chef för Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Webbplatsen har tagits fram genom ett samarbete mellan Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, Institutet för hälsa och välfärd, FPA och social- och hälsovårdsministeriet.

Social- och hälsovårdsreformen påverkar också FPA:s roll

Förändringsledaren för social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen, Marjukka Turunen, ansvarar vid FPA för beredningen i anslutning till social- och hälsovårdsreformen. Reformen kommer att förändra hela samhället och samtidigt också FPA som spelar en betydande roll i social- och hälsovårdsreformen t.ex. som samarbetskoordinator inom flera helheter.

– Social- och hälsovårdsreformen skakar om hela samhället och är en så stor reform att alla aktörer måste samarbeta intensivt för att vi ska lyckas, säger Marjukka Turunen.

Anvisningar om hur man anlitar hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands

Varje medlemsstat i Europeiska unionen har en egen kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. De nationella kontaktpunkterna ansvarar för kommunikationen och informationsutbytet i anslutning till EU-medlemsstaternas gränsöverskridande hälso- och sjukvård. I Finland har kontaktpunkten placerats hos FPA i vars organisation den har verkat sedan den grundades, dvs. från och med 2014. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård finns på webben på språkalternativen finska, svenska, engelska och samiska.

Under evenemanget TERVE-SOS 2017 i Mässcentret i Helsingfors kan besökarna bekanta sig med kontaktpunktens verksamhet och webbplatsen Vårdenhetsval.fi på avdelning C 13. Utställningen TERVE-SOS har gratis inträde.

Närmare information för medierna:
Kommunikationsplanerare Annamari Qvist, tel. 050 551 8498
Marika Lahtivirta, chef för kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, tel. 040 354 7396
fornamn.efternamn@fpa.fi