Liechtenstein

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 112 eller 144 (ambulans).


Hälso- och sjukvårdssystemet

Liechtenstein har ett statligt finansierat hälso- och sjukvårdssystem. Hälsoministeriet ansvarar för hälso- och sjukvårdspolitiken i Liechtenstein. Ministeriets uppgifter omfattar även tillsyn och ledning av den offentliga hälso- och sjukvården. Det erbjuds även privata hälso- och sjukvårdstjänster.

Patienter får sjukhusvård antingen vid Liechtensteins eget sjukhus eller i något sjukhus i närliggande områden. Liechtenstein har vårdavtal med dessa sjukhus utanför landets gränser.

Tillgång till vård

Under en tillfällig vistelse i Liechtenstein får du medicinskt nödvändig vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet. Medicinskt nödvändig vård är vård som inte kan vänta tills du kommer hem. Denna typ av vård kan behövas som du insjuknar akut eller om du råkar ut för en olycka. Du kan även få vård i samband med graviditet, förlossning eller en kronisk sjukdom. Vårdbehovet ska framträda under vistelsen.

Du får vård på samma villkor och till samma pris som lokala invånare. Det är tillrådligt att ha med sig både det europeiska sjukvårdskortet och en kopia av kortet. Om du inte har ett europeiskt sjukvårdskort att visa upp eller om kortet av någon anledning inte accepteras, måste du betala vårdkostnaderna själv. I detta fall kan du ha möjlighet att i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

Akut insjuknande

Läkare

Uppsök en allmänläkare som har ett avtal med sjukförsäkringskassorna. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling eller passet på mottagningen. För vården debiteras du en fast självrisk, vilken hälsomyndigheten fakturerar i efterhand. Självrisken täcker din vård och dina läkarbesök under en månad. Personer under 20 år får vården kostnadsfritt och pensionärer får 50 procents rabatt på vården. Du kan fritt välja vilken allmänläkare du vill besöka. För besök hos specialist krävs remiss från en allmänläkare.

Arvoden till andra än avtalsläkare ska betalas till fullt belopp själv och ersättning utgår i efterhand för 50 procent av beloppet.

Tandläkare

I Liechtenstein finns inga offentliga tandläkartjänster. Vården hos en privattandläkare ersätts inte, och därmed betalar du själv hela kostnaden på mottagningen.

Läkemedel

För läkemedel utgår en ersättning om 100 procent om läkemedlet finns med på listan över ersättningsgilla läkemedel. Detta gäller även generiska läkemedel. I andra fall betalar du dina läkemedelskostnader själv. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på apoteket.

Vård på sjukhus

I Liechtenstein finns bara ett sjukhus som ligger i Vaduz. För vård på sjukhus krävs vanligtvis remiss från en läkare. Hälsomyndigheten Amt für Gesundheit måste godkänna vården. Visa upp förutom remissen också ditt europeiska sjukvårdskort och en identitetshandling på sjukhuset. Då debiteras du en standardavgift.

I brådskande fall kan du gå direkt till sjukhuset. Visa upp ditt europeiska sjukvårdskort så fort som möjligt på sjukhuset och be sjukhuset kontakta Amt für Gesundheit.

Kostnader för ambulanstransporter och transport med ambulanshelikopter ersätts till ett visst belopp. Kostnader över detta belopp betalar du själv.

Läs mer om akut insjuknande i Europa.

Läs mer om ersättning för vård utomlands.

Användbara webbplatser

Om du vill resa till Liechtenstein för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, hittar du allmän information om planerad vård utomlands på vår webbplats.

Kvalitet och säkerhet i vården

Vid patientskador tillämpas alltid lagstiftningen och patientförsäkringen i det vårdgivande landet. Om du är missnöjd med vården som du har fått, ska du i första hand reda ut saken med vårdgivaren. Den nationella kontaktpunkten kan hjälpa dig att hitta rätt myndighet om du vill anföra klagan.