Dominikanska republiken

I en nödsituation får du hjälp genom att ringa 911.


Hälso- och sjukvård

I större städer och turistmål finns ett någorlunda tillräckligt utbud av privata hälso- och sjukvårdstjänster. Utanför de stora städerna varierar vårdstandarden mycket. Bland annat i Puerto Plata finns läkare med dygnet runt-jour och på hotellområdena finns läkarstationer.

När du reser till Dominikanska republiken är det bra att skaffa en täckande reseförsäkring.

I huvudstaden Santo Domingo finns en offentlig sjuktransportservice men på andra ställen är serviceutbudet begränsat eller obefintligt. I stora städer finns privata larmserviceleverantörer. Hälso- och sjukvårdspersonalen talar bara sällan engelska.

Läkare accepterar vanligtvis inte finländska försäkringsbolags betalningsförbindelser, utan kostnaderna för läkarbesök och läkemedel debiteras i peso eller amerikanska dollar. Internationella kreditkort accepteras allt som oftast. Vårdkostnaderna i Dominikanska republiken kan bli höga. Recept och vårdartiklar måste du eventuellt betala själv. Efter resan kan du ansöka om ersättning hos ditt försäkringsbolag mot kvitton.

Om du är sjukförsäkrad i Finland och har fått vård utanför EU/EES eller Schweiz på grund av akut insjuknande, en långvarig sjukdom, graviditet eller förlossning, kan du ansöka om ersättning hos FPA i efterhand. Ersättningen är densamma som ersättningen för privat hälso- och sjukvård i Finland. Tänk på att ersättningen oftast endast täcker en liten del av vårdkostnaden, varför det är tillrådligt att teckna en reseförsäkring.

Läkemedel

Läkemedel är allmänt sett mycket förmånliga i Dominikanska republiken. Recept behövs vanligtvis inte, förutom för narkotiska läkemedel som till exempel morfin.

Det finns gott om apotek på alla orter. De flesta apoteken har öppet kl. 8-20. Landets största apotekskedjor är Farmacia Carol och Farmax.