Hjälp i en nödsituation i Finland

I en livshotande situation ska du agera snabbt och ringa nödnumret 112 där du får hjälp och instruktioner. Om ditt besvär inte orsakar omedelbar livsfara men kräver brådskande undersökning och behandling ska du söka dig till din egen hälsostation eller kvälls- och nattetid och på veckoslut till jourenheten i ditt område.


I en nödsituation har du rätt att få brådskande sjukvård, till exempel tandvård, mentalvårdstjänster och service för missbrukare, i hela Finland och vid alla vårdenheter inom den offentliga hälso- och sjukvården. Med brådskande vård avses omedelbar bedömning och behandling som behövs på grund av plötsligt insjuknande, kroppsskada, försämring av en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Om ditt besvär inte orsakar omedelbar livsfara men kräver brådskande undersökning och behandling ska du söka dig till din egen hälsostation under öppettiderna. Ring telefonrådgivningen på hälsostationens jourmottagning. Rådgivaren bedömer din situation, ger dig relevanta vårdanvisningar och hänvisar dig till fortsatt vård. Icke-brådskande vård kan alltid skjutas upp utan att sjukdomen eller kroppsskadan förvärras, brådskande vård kan inte.

För brådskande vård ska kommunen eller sjukvårdsdistriktet ordna dygnet runt-jour. Enheterna för dygnet runt-jour finns vanligtvis i anslutning till sjukhus. En patient som har tagits in för brådskande vård flyttas till fortsatt vård på grundval av patientens hemkommun.