Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

I Finland delas yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården till legitimerade yrkesutbildade personer och yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning. Legitimation betyder att personen har avlagt en viss utbildning som stadgas i lag och förordningar och att han eller hon beviljats tillstånd att utöva yrket och använda yrkesbeteckningen. Legitimation beviljas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).


Legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Informationen om alla legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården förs till registret JulkiTerhikki som upprätthålls av Valvira. Registret är offentligt och öppet för allmänheten. I registret kan du kontrollera yrkeskvalifikationen av en person som behandlat dig. I registret finns uppgift om personens födelseår, registreringsnummer och yrkesrättigheter.

Legitimerade yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är i Finland följande:

 • läkare
 • tandläkare
 • provisor
 • psykolog
 • talterapeut
 • näringsterapeut
 • farmaceut
 • sjukskötare
 • barnmorska
 • hälsovårdare
 • fysioterapeut
 • laboratorieskötare
 • röntgenskötare
 • munhygienist
 • ergoterapeut
 • optiker
 • tandtekniker.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning

Också andra personer som har fullgod utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet kan verka i yrken för yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning. En yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning behöver inte nödvändigtvis Valviras godkännande för att använda yrkesbeteckningen. Till registret JulkiTerhikki förs också uppgifterna om personer som använder skyddad yrkesbeteckning.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning är följande:

 • ortopedtekniker
 • fotterapeut
 • utbildad massör
 • kiropraktor
 • naprapat
 • osteopat
 • närvårdare
 • psykoterapeut
 • sjukhusfysiker
 • sjukhusgenetiker
 • sjukhuskemist
 • sjukhusmikrobiolog
 • sjukhuscellbiolog.

Myndigheterna ska från och med 1.1.2016 meddela de övriga EU-ländernas myndigheter ifall den verksamhet som en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedriver begränsas eller om verksamheten förbjuds.