Hälso- och sjukvårdstjänster i Finland

I Finland finns offentlig och privat hälso- och sjukvård. I detta avsnitt hittar du allmän information om vårdens tillgänglighet och kvalitet, patientsäkerhet, hinderslöshet vid ärenden samt Finlands hälso- och sjukvårdssystem.


Information om valfrihet inom hälso- och sjukvården i Finland finns numera på webbplatsen Suomi.fi

Om du söker information om valfrihet inom hälso- och sjukvården i Finland, t.ex. din rätt att välja hälsovårdscentral eller sjukhus, hittar du info på nättjänsten Suomi.fi.

Fortsätt till webbplatsen Suomi.fi >>