FPA:s sjukvårds­ersättningar

Du kan överklaga FPA:s beslut gällande sjukvårdskostnader för privat hälso- och sjukvård, läkemedel eller sjukvårdsresor till besvärsnämnden för social trygghet.


  • Du kan fritt formulera överklagan.
  • Överklagandet ställs till besvärsnämnden för social trygghet (Samu).
  • Skicka överklagandet till FPA.
  • Överklagandet ska lämnas senast inom 30 dagar från den dagen du fick FPA:s beslut. Beslutet anses ha blivit delgivet sju dagar från den dagen beslutet postades.