Överklagandet ska lämnas skriftligt till FPA senast inom 30 dagar från den dagen du fick ta del av beslutet. Du anses ha blivit delgiven beslutet sju dagar från den dagen då beslutet postades.