FPA:s beslut om intyg över rätt till vårdförmåner

Om du är missnöjd med FPA:s beslut om intyg över rätt till vårdförmåner kan du överklaga beslutet till besvärsnämnden för social trygghet och vidare till försäkringsdomstolen.


Överklagandet ska lämnas skriftligt till FPA senast inom 30 dagar från den dagen du fick ta del av beslutet. Du anses ha blivit delgiven beslutet sju dagar från den dagen då beslutet postades.