Spanien (inkl. Kanarieöarna)

Hälso- och sjukvårdssystemet Det nationella hälso- och sjukvårdssystemet i Spanien styrs av hälsomyndigheterna i de autonoma regionerna. Det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet omfattar primärvården, specialiserad sjukvård och vård på sjukhus vid egna verksamhetsställen. Endast ett fåtal privatmottagningar har vårdavtal med den offentliga hälso- och sjukvården. Vården inom den offentliga hälso- och sjukvården är kostnadsfri. […]