Inköp av läkemedel utomlands

Du kan köpa läkemedel i andra EU- och EES-länder antingen med ett separat pappersrecept eller med ett elektroniskt recept. Pappersrecept för läkemedelsinköp utomlands Be personen som ordinerar läkemedlet att förskriva ett recept som accepteras i EU- och EES-länderna. Receptet heter ”recept för inköp av läkemedel utomlands”. Du får en utskrift på engelska av receptet. […]

Ersättning för läkemedel som köpts utomlands

Läkemedelskostnader som uppstått utomlands kan även ersättas för personer som inte bor i Finland men som till följd av sitt arbete är sjukförsäkrade här. En person som bor i ett annat EU-land men är familjemedlem till en person som arbetar i Finland kan också vara berättigad till ersättningar. Läkemedel som köpts i ett EU-/EES-land […]

Ersättning för läkemedel som köpts i Finland

FPA betalar ersättning för kostnaderna för läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som har ordinerats för behandling av sjukdomar till personer som bor i Finland och är sjukförsäkrade här. I vissa fall kan ersättning med stöd av EU-bestämmelser eller internationella avtal betalas även till personer som kommer från länder utanför EU-området. FPA kan ersätta en […]

Läkemedels­ersättningar

Läkemedel ersätts i tre ersättningskategorier Grundersättningen är 40 procent av läkemedlets pris eller referenspriset. Den lägre specialersättningen är 65 procent av läkemedlets pris eller referenspriset. Den högre specialersättningen är 100 procent av läkemedlets pris eller referenspriset på det belopp som överstiger den läkemedelsspecifika självriskandelen på 4,50 euro. För att du ska få specialersättning krävs att FPA har beviljat dig […]

Läkemedelsköp på internet

Ett apotek som är verksamt i Finland kan sälja läkemedel på internet om det har anmält användningen av webbtjänsten till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Fimea upprätthåller en . Att beställa läkemedel från ett utländskt nätapotek Om du beställer läkemedel från ett annat EU-land ska du kontrollera att du gör beställningen från ett […]

Införsel av läkemedel till Finland

Du kan föra in både receptbelagda läkemedel och egenvårdsläkemedel för eget bruk från utlandet till Finland: Från EES-länder i en mängd som motsvarar ett års användning. Från andra länder än EES-länder i en mängd som motsvarar tre månaders användning. Till EES-länderna hör Nederländerna, Belgien, Bulgarien, Spanien, Irland, Island, Italien, Österrike, Kroatien, Cypern, Lettland, Liechtenstein, […]

Utförsel av läkemedel till utlandet

Du kan i allmänhet ta med dig de receptbelagda läkemedel och egenvårdsläkemedel du behöver när du åker på en resa. Kontrollera begränsningarna gällande införsel före resan, eftersom det förekommer skillnader mellan länderna i fråga om vilka läkemedel man får föra med sig in i landet och i vilka mängder. Det är också bra att […]

Användning av utländska recept i Finland

Ett recept som har förskrivits i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz ska expedieras i Finland om det innehåller följande information: • patientens efternamn, förnamn och födelsedatum • datumet för utfärdandet av receptet • uppgifter om den yrkesutbildade person inom hälso- och sjukvården som har utfärdat receptet: efternamn, förnamn, yrkeskvalifikation, direkta kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer […]