Kontaktuppgifter till socialförsäkrings­institutioner

Socialförsäkringsinstitutioner i EU-länderna Information om social trygghet i de nordiska länderna och Europa Internationella nätverk för social trygghet

Kontaktpunkter i EU- och EES-länderna

Belgien E-post: information(at)crossborderhealthcare.be Bulgarien E-post: crossbordercare(at)nhif.bg Cypern E-post: ncpcrossborderhealthcare(at)moh.gov.cy Danmark E-post: pob(at)patientombuddet.dk Estland E-post: info(at)haigekassa.ee Finland FPA E-post: yhteyspiste(at)kela.fi Frankrike E-post: soinstransfrontaliers(at)cleiss.fr Grekland E-post: ncp_gr(at)eopyy.gov.gr Irland E-post: crossborderdirective(at)hse.ie Island E-post: international(at)sjukra.is Italien Kroatien E-post: ncp-croatia(at)hzzo.hr Lettland E-post: nvd(at)vmnvd.gov.lv Litauen E-post: vaspvt(at)vaspvt.gov.lt Luxemburg E-post: info(at)mediateursante.lu Malta E-post: crossborderhealth(at)gov.mt Nederländerna Norge E-post: servicesenteret(at)helfo.no Polen E-post: ca17(at)nfz.gov.pl […]

Myndigheter och andra aktörer inom hälso- och sjukvården

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira Telefon 0295 209111 (växel) PB 210, 00531 Helsingfors Besöksadress Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors Fax 0295 209 700 www.valvira.fi Avdelningen för privata tillstånd och tillsyn över socialvården Telefon 0295 209 111 (växel) Koskenranta 3, 96100 Rovaniemi Fax 0295 209704 Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea Telefon 029 522 3602 […]

Privat hälso- och sjukvård

Du hittar information om privata hälso- och sjukvårdstjänster på webbplatsen för programmet FinlandCare. FinlandCare-programmet hjälper finländska företag som tillhandahåller tjänster inom vård och omsorg att internationalisera sig. www.finlandcare.fi

Enheter för sällsynta sjukdomar

Helsingfors Helsingfors universitets centralsjukhus Åbo Åbo universitetscentralsjukhus Tammerfors Tammerfors universitetsjukhus Kuopio Kuopio universitetssjukhus (på finska) Uleåborg Uleåborgs universitetssjukhus (på finska)

Förlossningssjukhus

  Åland Ålands centralsjukhus Doktorsvägen 1, Mariehamn Telefon 018535183 (Förlossningsavdelningen) 018 5355 (växel) Esbo Esbo sjukhus Karvasbackavägen 6, Esbo Telefon 09 471 82111 (Förlossningsavdelningen) 09 4711 (växel) Helsingfors Kvinnokliniken Haartmansgatan 2, Helsingfors Telefon 09 471 73488 (Förlossningsavdelningen) 09 4711 (växel) Hyvinge Hyvinge sjukhus Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinge Telefon 050 427 5328 (Förlossningsavdelningen) 019 45871 (växel) […]

Jourhavande sjukhus

Vid samtal från utlandet ska du slå +358 före numret och utelämna den första nollan. Åland Ålands centralsjukhus Doktorsvägen 1, Mariehamn Telefon 018 535 001 (jour) 018 5355 (växel) Esbo Jorvs sjukhus Åbovägen 150, 02740 Esbo Puhelin 116117 (jourhjälpen 24/7) 09 4711 (växel) Helsingfors Malms sjukhus och jour Talvelavägen 6, 00700 Helsingfors Telefon 116117 […]

Sjukvårdsdistrikt

Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt (Eksote) Valto Käkelän katu 3 C, 53101 Villmanstrand Telefon 05 252 000 (växel) kirjaamo(at)eksote.fi www.eksote.fi Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt Hanneksenrinne 7, 60220 Seinäjoki Telefon 06 415 4111 (växel) kirjaamo(at)epshp.fi www.epshp.fi Samkommunen för  Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt Porrassalmenkatu 35–37, 50100 S:t Michel Telefon 015 3511 (växel) kirjaamo(at)essote.fi Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt PB 200, […]

Offentlig hälso- och sjukvård

I tjänsten har man samlat kontaktuppgifter till sjukvårdsdistrikt, jourhavande sjukhus, förlossningssjukhus och enheter för sällsynta sjukdomar i Finland.

Kontakt

Vid samtal från utlandet ska du slå +358 före numret och utelämna den första nollan. Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård Kontaktpunkten ger information om användning av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands, rätten till hälso- och sjukvård i olika situationer, ersättning av kostnader och det europeiska receptet. Kontaktpunkten tar inte emot eller […]