Israel

Överenskommelse om social trygghet Finland och Israel har slutit en överenskommelse om social trygghet som gäller folk- och familjepensionen samt barnbidrag och moderskapsunderstöd. För utsända arbetstagare omfattar överenskommelsen dessutom sjukförsäkringen och föräldraförmåner. En arbetstagare som är utsänd från Finland till Israel och familjemedlemmarna som flyttar med honom eller henne omfattas fortfarande av den finländska […]