Ersättning av kostnader

Hur ersätts patienten för vårdkostnader som uppkommit utomlands? Vårdkostnaderna ersätts på olika sätt beroende på om du själv har sökt vård i ett annat land eller om vården har varit medicinskt nödvändig under en vistelse utomlands (till exempel om du har blivit akut sjuk under en semesterresa). Du får ersättning för kostnaderna endast för […]

Ersättning för läkemedel som köpts utomlands

Läkemedelskostnader som uppstått utomlands kan även ersättas för personer som inte bor i Finland men som till följd av sitt arbete är sjukförsäkrade här. En person som bor i ett annat EU-land men är familjemedlem till en person som arbetar i Finland kan också vara berättigad till ersättningar. Läkemedel som köpts i ett EU-/EES-land […]

Ersättning för läkemedel som köpts i Finland

FPA betalar ersättning för kostnaderna för läkemedel, kliniska näringspreparat och bassalvor som har ordinerats för behandling av sjukdomar till personer som bor i Finland och är sjukförsäkrade här. I vissa fall kan ersättning med stöd av EU-bestämmelser eller internationella avtal betalas även till personer som kommer från länder utanför EU-området. FPA kan ersätta en […]

Läkemedels­ersättningar

Läkemedel ersätts i tre ersättningskategorier Grundersättningen är 40 procent av läkemedlets pris eller referenspriset. Den lägre specialersättningen är 65 procent av läkemedlets pris eller referenspriset. Den högre specialersättningen är 100 procent av läkemedlets pris eller referenspriset på det belopp som överstiger den läkemedelsspecifika självriskandelen på 4,50 euro. För att du ska få specialersättning krävs att FPA har beviljat dig […]

Ersättning av resor vid planerad vård utomlands

Om du reser till ett annat land än ett EU-/EES-land eller Schweiz för att använda hälso- och sjukvårdstjänster, ersätts resekostnaderna inte. Ansök om . Resor i samband med vård som ges med förhandstillstånd Om FPA har beviljat dig ett förhandstillstånd för vård i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, ersätts resekostnaderna i efterhand från Finland […]

Ersättning av resor vid akut insjuknande utomlands

Om du har insjuknat eller behövt vård på grund av graviditet eller förlossning i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz, ersätts resekostnaderna till den närmaste vårdenheten i mottagarlandet. Vid sidan av FPA kan även vistelselandet ibland ersätta dina resor upp till självriskandelen, om du har ett europeiskt sjukvårdskort och landets lagstiftning medger reseersättningar. Du kan […]

Ersättning för vård utomlands

Förutsättningen för ersättning är i allmänhet att motsvarande vård skulle ha getts inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland eller att den hade varit ersättningsgill hos FPA. Vården som ersätts ska ingå i tjänsteutbudet inom hälso- och sjukvården i Finland. Tjänsteutbudet fastställs av tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården som finns i anslutning till […]

Ersättning av resor för patienter från utlandet

Du kan få ersättning från FPA för resekostnader i samband med vård i Finland om du bor stadigvarande eller är sjukförsäkrad i Finland du är sjukförsäkrad i ett annat EU-/EES-land, Schweiz eller Australien och har fått medicinskt nödvändig vård under en tillfällig vistelse i Finland bor stadigvarande i ett annat EU-/EES-land eller Schweiz och […]

Resor i samband med vård i Finland

FPA ersätter resekostnader i samband med vården till klienter bosatta i Finland till klienter bosatta i utlandet som är sjukförsäkrade i Finland eller vars sjukvårdskostnader Finland ansvarar för till klienter som har rätt till vård i Finland på basis av EU-lagstiftningen eller en internationell överenskommelse. Om du till exempel har fått vård inom den […]

Vårdkostnader inom den privata hälso- och sjukvården

Grunden för läkararvoden inom den privata hälso- och sjukvården är i allmänhet den genomsnittliga tiden som läkaren använder för att vårda patienten på mottagningen och det tillhörande för- och efterarbetet, såsom att sätta sig in i patienthandlingar, skriva patientjournal och gå igenom provsvar. Läkaren arbetar ofta som en självständig yrkesutövare inom den privata hälso- […]