Begränsningar i mottagandet för vård

En kommun eller samkommun kan i undantagsfall under en viss tid begränsa mottagandet av vårdsökande patienter från andra EU-länder, om kommuninvånarnas möjlighet att få vård vid en verksamhetsenhet inom den offentliga hälso- och sjukvården äventyras. Begränsningen i mottagandet för vård kan endast gälla den del av hälso- och sjukvårdens verksamhet, vars begränsning är motiverad, till […]