Vårdkostnaderna kan variera om du insjuknar i coronaviruset i Finland

21.9.2020

Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att kommunerna avstår från att debitera kostnader för coronatester eller vård på grund av sjukdomen covid-19 också i fråga om personer som inte har hemkommun i Finland, ett intyg över rätt till vårdförmåner eller som inte är i Finland som turister. Rekommendationen trädde i kraft 26.8.2020. Kommunerna bestämmer själva om de vill följa social- och hälsovårdsministeriets rekommendation.


Du har rätt att få vård vid sjukdomen covid-19 i Finland utan kostnad i följande situationer:

 •  Du har en hemkommun i Finland.
 • Du har inte en hemkommun i Finland, men du har ett intyg över rätt till vårdförmåner:
  • Personer från EU- och EES-länderna och Schweiz får vård med det europeiska sjukvårdskortet. Finländska pensionstagare som är bosatta utomlands får vård med europeiska sjukvårdskortet för pensionstagare som beviljas av FPA.
  • Nordiska medborgare behöver inte nödvändigtvis europeiska sjukvårdskortet i Finland, utan de får vård även genom att visa upp sitt pass eller någon annan officiell identitetshandling.
  • Personer från Storbritannien eller Nordirland får vård genom att visa upp det europeiska sjukvårdskortet eller sitt pass.
  • Personer från Australien får vård genom att visa upp sitt pass.
  • Du har rätt till ett intyg över rätten till vårdförmåner som beviljas av FPA Intyg över rätt till vårdförmåner (till exempel personer som arbetar i Finland)
 •  Du är i Finland som turist. Denna persongrupp har inte nödvändigtvis ett intyg över rätten till vårdförmåner men de har enligt WHO:s internationella hälsoreglemente rätt till kostnadsfri vård vid sjukdom orsakad av coronaviruset.

Även om du inte tillhör någon av de ovan nämnda persongrupperna och inte har en försäkring som skulle täcka alla dina vårdkostnader, kan du i vissa kommuner ändå få kostnadsfri vård vid sjukdom orsakad av coronaviruset. Kontrollera i den vårdgivande kommunen om den tar ut en avgift för vård vid sjukdom orsakad av coronaviruset eller för coronatest.

Värt att observera

 • Om du inte är säker på om du har rätt att få sjukvård i Finland kan du kontakta FPA:s center för internationella ärenden.
 • På FPA:s sida Aktuellt – corona finns information om hur situationen med coronaviruset påverkar FPA:s stöd, handläggning av ansökningar och tjänster. Sidan uppdateras allt efter som situationen ändras.

Mer information:

Social- och hälsovårdsministeriet 26.8.2020: Lika tillgång till coronatest tryggas också för personer som saknar hemkommun

Turistresor och coronaviruset