Vårdenhetsval.fi inleder sitt femte år: vi gör om innehåll och får ett nytt namn

3.10.2019


I början av oktober firar Vårdenhetsval.fi webbplatsens fyraårsdag i arbetets tecken. Fyra år har inneburit en kontinuerlig utveckling av webbplatsen, där vi har förnyat såväl innehållet som strukturen och utseendet tillsammans med våra kunder. Även i nästa förnyelse har kundresponsen spelat en viktig roll: nästa år byter Vårdenhetsval.fi namn.

Vad har ändrats på webbplatsen och vad är på gång? Nedan har vi samlat de viktigaste förnyelserna under 2019.

Informationen om valfrihet inom hälso- och sjukvården i Finland flyttade till webbplatsen Suomi.fi

Vårdenhetsval.fi fokuserar på gränsöverskridande hälso- och sjukvård

 • I och med förändringarna av innehållet fick webbplatsen tydligare fokus: Vårdenhetsval.fi ger vägledning i frågor kring hälso- och sjukvården i internationella situationer.
 • Vi gjorde om framsidan och lyfte fram innehåll enligt kundernas önskemål: kontaktuppgifter, länkarna till vanliga frågor, temasidor och bloggen och en ”vägg” för de sociala medierna där man ser kontaktpunktens senaste inlägg.

Uppdaterat och ännu tydligare innehåll

 • Innehållet i och strukturen för avsnitten Läkemedel, Dina kostnader, Hälsovårdstjänster utomlands och Till Finland för vård uppdaterades i början av året.
 • Kontaktpunktens sida förnyades och sidan om kunskapsnätverket för ovanliga sjukdomar är under arbete.
 • Sidorna för olika länder i avsnittet Information om hälso- och sjukvårdstjänsterna enligt land uppdateras under hösten och eventuellt lägger vi till nya landsidor.
 • Vi följer förändringarna i hälso- och sjukvårdsområdet och i lagstiftningen som ofta även påverkar vår webbplats. Till exempel brexit, alltså Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen, ger upphov till förändringar på webbplatsen.
 • Nästa år kommer vi att uppdatera webbplatsens teckenspråksversion, alltså skriva manus för och filma nya videor på teckenspråk.
 • Vi funderar även på informationen om lagstiftning och vilket som är det bästa sättet att presentera den på sidorna så att läsarna enkelt hittar vad de behöver.
 • Vi gör fler temasidor och berättelser som handlar om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.
 • Kraven på tillgänglighet medför små tekniska ändringar på webbplatsen och vi utarbetar en tillgänglighetsbeskrivning.

Vårdenhetsval.fi får ett nytt namn

 • Webbplatsen byter namn vid årsskiftet – vi presenterar det nya namnet i slutet av året, besök sidan då!
 • Ursprungligen föddes tanken om ett nytt namn av responsen från kunderna. Kunderna har även deltagit i valet av det nya namnet.
 • Målet var att hitta ett namn som bättre beskriver webbplatsens nuvarande innehåll och den internationella dimensionen.

Vill du delta i utvecklingen av webbplatsen Vårdenhetsval.fi?

Vi utvecklar webbplatsen kontinuerligt tillsammans med våra kunder. Vill du delta i utvecklingsarbetet? Läs om vårt klientråd och kontakta oss!