SHM rekommenderar kommunerna att ge coronavaccin även till personer som inte har hemkommun i Finland

25.3.2021

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) rekommenderar att kommunerna skulle vaccinera även personer som inte har hemkommun i Finland eller rätt att använda förebyggande offentliga hälsovårdstjänster. Rekommendationen om vaccinering gäller dock inte dem som besöker Finland bara en kort tid. Detta är SHM:s rekommendation, och det är upp till kommunerna att följa den.


Enligt rekommendationen skulle du ha rätten att få vaccinet avgiftsfritt i din vistelsekommun, även om du inte har hemkommun eller rätt att använda förebyggande hälsovårdstjänster i Finland. SHM:s rekommendation gäller alla utan hemkommun. Om du besöker Finland bara en kort tid har du inte rätt att få coronavaccin. Även personer utan hemkommun får vaccinet i enlighet med den nationella vaccineringsordningen.

Om du har något av följande intyg över rätt till vårdförmåner meddela detta när du bokar tid till vaccinationen och visa det ännu vid vaccinationen:

  • europeiska sjukvårdskortet (EHIC) om du kommer från ett EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien.
  • europeiska sjukvårdskortet för pensionärer beviljats av FPA om du är pensionär och bosatt permanent i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien.
  • ett intyg över rätt till vårdförmåner i Finland beviljats av FPA (till exempel om du arbetar i Finland)

Kontakta din vistelsekommun

Om du besöker Finland för en längre tid men inte har en hemkommun, ska du kontakta din vistelsekommun direkt för att kontrollera din rätt till coronavaccinet. I Finland är det kommunernas uppgift att arrangera vaccinationerna och rapportera om detta inom sina egna områden. Du kan också se på din vistelsekommuns webbplats vilka grupper som för tillfället vaccineras enligt vaccineringsordningen i din vistelsekommun.

Mer information:

Social- och hälsovårdsministeriet 10.3.2021: Rekommendation om vaccinationerna av personer som inte har hemkommun i Finland Turistresor och coronaviruset