Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har fått smeknamnet Rajis

21.3.2018


I februari efterlyste Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård en smidig kortform för namnet. Vi fick fantastiskt många svar och förslag: bland namnförslagen fanns bland annat RYTY, Rajapiste, RAITA-piste, Ryppi, FINIS och PanTer.

Efter noggrant övervägande valde juryn den finskspråkiga kortformen Rajis för kontaktpunkten. Enligt juryn är namnet smidigt att uttala, påminner om kontaktpunktens riktiga namn och låter trevligt. Du stöter på vårt nya smeknamn till exempel på Twitter @rajayhteyspiste och olika evenemang.

Alla förslag som juryn röstade om deltog i en utlottning. Brädspelet Menolippu Eurooppa skickas till vinnaren i Helsingfors. Rajis tackar alla som deltog i utlottningen!

Vilken kontaktpunkt?

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård har till uppgift att sprida information om användningen av hälsovårdstjänster i Finland och utomlands. Vi guidar personer som åker från Finland för vård utomlands och personer som insjuknar under en utlandsvistelse i frågor kring detta. Vi ger även råd till personer som kommer från utlandet till Finland för vård och personer som insjuknar under sin vistelse i Finland. Vi förmedlar information via webbplatsen Vardenhetsval.fi och kontaktpunktens Twitterkonto. Vi besvarar förfrågningar även på adressen yhteyspiste(at)kela.fi.