Ingångssidan på Vardenhetsval.fi har förnyats

22.3.2017


Aktuella ärenden och det viktigaste innehållet på webbplatsen har lyfts fram på den nya ingångssidan till webbplatsen Vardenhetsval.fi som togs i bruk i mars. Målet med den förnyade webbplatsen är att hjälpa läsarna att hitta den mest lästa och mest aktuella informationen bland webbplatsens mångsidiga innehåll.

Följ aktuella nyheter och hitta det viktigaste innehållet

Längst upp på ingångssidan till Vardenhetsval.fi finns ett nytt inslag, som består av tre länklistor med ikoner. Under länklistorna finns aktuella axplock från webbplatsens innehåll och länkar till mer detaljerad information på webbplatsen.

På ingångssidan kan du även följa aktuella nyheter om användningen av hälso- och sjukvårdstjänsterna och om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (Aktuellt och Information från kontaktpunkten) samt nyheter från våra samarbetspartner (Se även andra webbplatser).

Sök eller navigera

Du kan använda webbplatsens effektiva sökfunktion för att söka information. Du kan fortfarande bekanta dig med hela sidinnehållet via navigationen högst upp. Webbplatsen är indelad i sex avsnitt och du får fram sidorna i avsnitten antingen genom att klicka på avsnittets rubrik (t.ex. Välj vårdenhet) eller på plustecknet (+) bredvid rubriken.

Ge respons

Om du emellertid inte hittar den information som du söker eller har önskemål om utveckling av webbplatsen, tar vi gärna emot respons och utvecklingsförslag. Du kan skicka oss respons på webbplatsen eller fråga mer om gränsöverskridande hälso- och sjukvård via länken Ge respons, som finns på webbplatsen.